Výše oddílových přspěvků na školní rok 2016 - 2017 činí:

 

Přípravka (1 x týdně)                                                                      1.500,- Kč

Přípravka, základní a kombinovaný program (2 x týdně)                2.300,- Kč

Základní a kombinovaný program (3 x týdně)                                 2.600,- Kč

Volný program (3 x týdně)                                                              3.000,- Kč

 

Oddílové příspěvky je možné uhradit ve dvou splátkách a tyto jsou splatné:

                    1. splátka nejpozději do 30.11.2016

                    2. splátka nejpozději do   31.3.2017

 

Pokladní hodiny pro platbu oddílových příspěvků nejsou stanoveny. Příspěvky je možno uhradit:

                    a) hotově - předat společně s přihláškou trenérce skupiny a nejpozději do týdne bude vyhotoven příjmový pokladní doklad a předán rodiči, příp. dítěti;

                    b) bezhotovostně - na běžný účet oddílu. Číslo účtu je uvedeno níže. Var. symbol - první část rodného čísla dítěte, do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení dítěte.

 

Bankovní spojení:         ČSOB a.s., Hodonín        Číslo účtu: 245634095/0300