Výše oddílových příspěvků na školní rok 2023/2024!!!

Členský příspěvek Kč 100,-- a je splatný ihned hotově spolu s přihláškou a to nejpozději do 27.10.2023;

Následná část oddílových příspěvků je ve výši:

Přípravka (1 x týdně)                                                                      2.300,- Kč

Přípravka, základní a kombinovaný program (2 x týdně)           2.900,- Kč

Základní a kombinovaný program (3 x týdně)                             3.400,- Kč

Volný program (3 x týdně)                                                             3.900,- Kč

 

Oddílové příspěvky je možné uhradit ve dvou splátkách a tyto jsou splatné:

                    1. splátka nejpozději do 30.11.

                    2. splátka nejpozději do 31.3.

 

Pokladní hodiny pro platbu oddílových příspěvků nejsou stanoveny – úhradu proveďte nejlépe převodem na účet oddílu moderní gymnastiky ČSOB a.s. Hodonín, číslo účtu 245 634 095/0300, var. symbol 9, konst.symbol 0308 a do zprávy pro příjemce dejte celé jméno dcery, případně hotově trenérovi na začátku tréninku a doklad o úhradě bude vystaven dodatečně. 

Bankovní spojení:         ČSOB a.s., Hodonín        Číslo účtu: 245634095/0300

V případě zájmu o doklad o úhradě, prosím kontaktujte paní Jaroslavu Buchtelovou, e-mail: jaja.buchtelova@seznam.cz