Aktuálně došlo k úpravě výše oddílových příspěvků na školní rok 2020/2021!!!

Přípravka (1 x týdně)                                                                      1.000,- Kč

Přípravka, základní a kombinovaný program (2 x týdně)           1.800,- Kč

Základní a kombinovaný program (3 x týdně)                             2.100,- Kč

Volný program (3 x týdně)                                                             2.500,- Kč

 

Oddílové příspěvky je možné uhradit ve dvou splátkách a tyto jsou splatné:

                    1. splátka nejpozději do 30.11.

                    2. splátka nejpozději do 31.3.

 

Pokladní hodiny pro platbu oddílových příspěvků nejsou stanoveny. Příspěvky je možno uhradit:

                    a) hotově - předat společně s přihláškou trenérce skupiny a nejpozději do týdne bude vyhotoven příjmový pokladní doklad a předán rodiči, příp. dítěti;

                    b) bezhotovostně - na běžný účet oddílu. Číslo účtu je uvedeno níže. Var. symbol - první část rodného čísla dítěte, do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení dítěte.

 

Bankovní spojení:         ČSOB a.s., Hodonín        Číslo účtu: 245634095/0300