O nás

Moderní gymnastika je ryze ženský, ale náročný sport pro dívky, které dokáží spojit pohyb s hudbou a náčiním. Moderní gymnastika kombinuje prvky baletu, gymnastiky, akrobacie a to jak s náčiním, tak bez něj. Náčiním se rozumí míč, obruč, stuha, švihadlo a kužele.

Náš oddíl se věnuje moderní gymnastice na všech úrovních. Členskou základnu tvoří dívky ve věku od pěti do osmnácti let. Dívky se učí základům pohybové kultury, správnému držení těla, obratnosti, rytmickému cítění a fyzické kondici. Později se učí technice jednotlivého náčiní. Během každého roku se účastníme mnoha pohárových soutěží ve všech odvětvích moderní gymnastiky jak v jednotlivkyních, tak společných skladbách. Pravidelně se účastníme oblastních přeborů a taky Mistrovství republiky.

Jednotlivkyně závodí ve všech třech programech moderní gymnastiky. Jsou rozděleny podle věku a výkonnosti do základního programu, kombinovaného programu a volného programu.

Společné skladby připravujeme zpravidla pro obě linie jak linii A, tak linii B.