ROZPIS TRÉNINKŮ NA PODZIM 2019 - platný od 2. 9. 2019:

      Rozpis tréninků na jaro 2019, platné od 3. 1. 2019:

Pondělí:

16.00 – 17.00 – přípravka nejmenší  

17.00 – 17.30 – základní program – O. kat. – výběr

16.00 – 17.00 - volný program – rozcvička 

16.00 – 18.00 – kombinovaný program – rozcvička + sestavy 

17.00 - 19.00 – volný program 

Úterý:

16.30 – 18.30 ZP 1. Kat. 

16.30 – 18.30 – KP 1-5.k. 

Středa:

16.00 – 17.00 - Balet velicí 

16.00 – 17.00 – rozcvička - BZN – malí VP, KP (1. A 2. K) + ZP - 0.kat.(výběr)

17.00 – 18.00 – KP – 1. a 2.kat. 

17.00 – 18.00 - KP – 3.,4. ;KP - 5. K. 

17.00 – 19.00 – VP 

Čtvrtek: 

16.00 – 16.45 - balet malí – 2009, 2010 a ml. 

16.45 – 17.30 – ZP 0+1.k 

16.45 - 18.00 – KP (1. + 2. kategorie + výběr)

16.00 – 19.00 - VP 

 

 
Tréninky ve šk. roce 2018/2019 začínají od 3. 9. 2018

           Tréninky pódiovky  - sestavy BZN A, B, 5 míčů , 5 Stuh, DVJ+TRJ (2006 a ml.) a dvojice (2002 a starší)

           Trenéři:       

M.         Niklová (Ni), M. Roubalová (Mar), 

          M. Jakšová (Mo),L. Franková (Li), P. Bártková (Pa),

J.       J. Krzystková (Ja), J. Kadubcová (Ka), L. Vařílková (Va),

          Roubalová (Jo),  M. Buchtelová (Ma)

Pondělí:

 16.00 – 17.00 -  přípravka nejmenší – Ni

 16.00 – 18.00 -  BZN A (2009 a ml.) – Ja, Li

 16.00 – 19.00 -  podiovka 5 míčů – Ni

                           -  dvojice, trojice – šv + kužele Ni, Ro

Úterý:

16.00 – 18.00  -  podiovka  2005 a ml. – 5 Stuh – Mo, Ka

                           -  BZN B (2011 a ml.) – Pa, Va

                           -  DVJ (2002 a st.) – Verča, Alice     

16.00 – 17.30  -  závodnice, které nejsou v podiovkách – (exhibice)-Li, Ka, Mo, Va             

Středa:

16.00 – 17.00 -  Balet velicí – 5 ST, 5 M + DV+TR  - Mar

16.00 – 17.00 -  BZN –NNML A (2009 a ml.), BZN B (2011) - rozcvička – Ni, Li, Va

17.00 – 18.00 -  BZN A - Ja ; a BZN B – Pa, Va                            

17.00 – 18.30 -  5 stuh – Mo, Ka

17.00 – 19.00 -  podiovky 5 míčů,  DVJ+ TRJ, - Ni + Mar

Čtvrtek:

16.00 – 16.45 -  balet malí – 2009, 2010 a ml. - BZN A, B - Mar                           

16.45 – 17.30 -  podiovka BZN B –  Pa, Va, Li,                            

16.00 – 19.00 - podiovky  M, ST, DVJ + TRJ – Ni, Mar, Ka, Jo, Ma (?)

Pátek:  Tělocvična OA Veselí nad Moravou

16.00 – 17.00 - závodnice,které nejsou v podiovkách (exhibice) Jo

17.00 – 18.30 - BZN A (2009 a ml) - Jo

 POZ.: Jednotlivé podiovky + dvojice, trojice: vše je linie A

Dvojice, trojice (roč. 2006 a ml.) – Naděje starší - kužele+ švihadlo – Po, St, Čt – Mar,Ni,Jo

 A. Černá, E. Strachotová

 E. Peluchová, T. Křížová, Z. Bártková

Dvojice(roč. 2002 a st.) – seniorky - O+K - Út, St, ČtMo, Ni, Mar, Jo

A. Jakšová, V. Pavková

Podiovka  (roč. 2005 a ml.) – juniorky - 5 stuh Út, St, Čt – Mo, Ka,

T. Kadubcová, K. Michalisková, B. Kozumplíková, K. Adamová, B. Maňková

Podiovka (roč. 2008 a ml.) – Naděje mladší - 5 míčů -  Po, St, Čt – Ni, Mar

 B. Dvořáková, N. Galářová, L. Horáková, S. Jemelíková, D. Roubalová, K. Sloupová

Podiovka (roč. 2011 a ml.)- BZN B  - Naděje nejmladší - Út, St, Čt – Pa, Ma, Va

D. Krzystková, K. Sedláčková, S. Křížová, K. Míšková, E. Kovářová, B. Šišperová

Podiovka  2009 a ml. – BZN A  - Naděje nejmladší - Po, St, Čt, Pá – Ja, Jo

B. Chmelíčková, J. Bezděková, K. Matějná, A. Brablcová, A. Slováková, K. Míšková

Exhibice: závodnice, nejsou v podiovkách – Pá – Jo,  Út - Mo, Li, Ka

 S .E. Ivanová, N. Mazáčová, A. Eisová, T. Slezáková, K. Frolková, V. Chmelíčková, K. Slavíková

 

 

 

 

 

Tréninky ve školním roce 2017/2018 začínají od 4. 9. 2017

Společné skladby – linie A, B sestavy BZN, Linie A – O+K, 5 ST,

trojice malí (2010 a ml., 2008 a ml.) ,dvojice velcí (2006 a starší),

trojice Juniorky, trojice Seniorky

Ni- Milada Niklová                                        JoJohana Roubalová

Pa- Pavlína Bártková                                   Ma- Martina Buchtelová

Mar- Markéta Roubalová                             Eli- Eliška Roubalová

Li- Libuše Franková                                     Ka- Kamila Podráská

Mo- Monika Jakšová

 

Pondělí:  16.30 - 17.30          přípravka nejmenší + nové holčičky výběr - Ni

                 16.30 - 18.00         linie A BZN (2010 a ml.) – Pa

                 16.30 - 18.00         dvojice velcí – Li

                 16.30 - 19.00         O+K,  ST – Ni, Mar

Úterý:      16.00 - 18.00         linie B BZN 2008 a ml. – Mo, Li, Ka

                                               dvojice – všechny – Mo, Li, Ka                         

Středa:    16.00 - 17.00          balet velcí – O+K, ST, dvojice velcí - Mar

                 16.00 - 18.00         linie A BZN – Ni, Pa

                 17.00 - 18.00         dvojice velcí – Li

                 17.00 - 19.00         O+K, ST – Ni, Mar

čtvrtek:   16.00 - 16.45          balet malí – 2008 a ml., 2010 a ml. – Mar, Li, Mo

                 16.45 - 17.30         dvojice malí – Mo, Li, Ka

                                               linie B – BZN 2008 a ml. –Ma, Li

                 16.00 - 18.30         Linie A BZN – Jo, Pa

        O+K - Eli

        ST - Ni, Mar

pátek:      16.00 – 17.00       gymnastický kroužek - Jo (od 22.9.2017)

       v tělocvičně Obchodní akademie (ročníky 2009 a ml.)

Jednotlivé Společné skladby :

linie A - 5 ST - (roč. 2005 a ml.) - Po, St, Čt

A.Černá, E. Strachotová, E. Peluchová, T. Kadubcová, K. Michalisková, B. Kozumplíková,

linie A - kužele + obruče (roč. 2007 a ml.)- Po, St, Čt

Z. Bártková, S. Jemelíková, D. Roubalová, N. Galářová, B. Dvořáková, K. Slavíková , T. Křížová

linie A - BZN (2010 a ml.) - Po, St,  Čt

S. E. Ivanová, B. Chmelíčková, D. Krzystková,  J. Bezděková, K. Matějná, K. Sedláčková, E. Králíková

linie B - BZN (roč. 2008 a ml.)- Út, Čt

A. Brablcová, N. Mazáčová, K. Sloupová, L. Horáková, K. Míšková, A. Slováková

 

Dvojice, trojice:

NNML -  2010 a ml. - V. Chmelíčková, K. Frolková, S. Křížová - Út, Čt

NML - 2008 a ml. -  A. Aisová, T. Slezáková, L. Michnová - Út, Čt

NST - 2005 a ml. - T. Zálešáková, N. Náhlíková -  Po, Út, St

Juniorky - A. Jakšová, B. Maňková, K. Adamová - Po, Út, St

Seniorky - Martina Buchtelová,  Johana Roubalová, Eliška Roubalová - Čt

 Tréninkové hodiny moderní gymnastiky od 3. 1. 2017 tělocvična CZŠ, jarní sezona jednotlivkyně

Pondělí 16.30 - 17.30   přípravka 

             16.30 - 18.00   KP - výběr (Jakšová, Maňková, Adamová, Michalisková,Kadubcová, Peluchová, Strachotová, Bártková Z., Křížová,  Slavíková)

             16.30 - 19.00   VP ( Raganová, Chmelíčková, Eissová, Sabotová, Dvořáková, Jemelíková, Roubalová D., Galářová, Černá, Kozumplíková, Múčková)  

Úterý    16.00 - 18.00    ZPMG - O. a 1. kat. - (Cibulenky + Mravenci)

            16.00 - 18.00    KP I.VTp, II.VTp, III.VTp, IV. VTp - všichni

Středa  16.00 - 17.15 -  balet - VP velcí +  KP výběr + Studničková, Náhlíková, Bártková, Zálešáková

            16.00 - 17.15 - rozcvička VP malí + výběr malí (Mazáčová, Brablcová, Horáková,  Michnová, Sloupová, Slováková, Míšková, Bezděková, Ivanová, Kryzstková, V. Chmelíčková, Matějná, Slezáková)

             17.15 -  19.00 -  KP výběr

             17.15 -  19.00 -  VP

Čtvrtek   16.00 - 16.45  -  balet VP malí +  ZPMG výběr +  KP výběr (Mazáčová, Brablcová, Horáková, Míšková,)

              16.00 -  16.45  - rozcvička VP velcí

              16.45 - 17.30  -  ZPMG +  KP malí

              16.45 - 18.30  -  VP

 

Jednotlivé kategorie:

ZPMG -  0. kat. B - 2011 a ml. - cvičí cibulenku + akrobacii

              0. kat. A - 2010 - cvičí Cibulenku + akrobacii

              1. kat. - 2008, 2009 - cvičí Mravence + švihadlo - L. Michnová, K. Sloupová, T. Slezáková, A. Slováková + ostatní dle ročníku

Kombinovaný program: 

I. VTp - 2008 - 2010 - Sestava BZN volná + povinné švihadlo 

                                    K. Slavíková, L. Horáková, K. Míšková, N. Mazáčová, A. Brablcová 

II. VTp - 2006 - 2008 - Sestava BZN volná + povinné švihadlo 

                                     E. Strachotová, Z. Bártková, T. Křížová, E. Peluchová, T. Zálešáková, K. Bártková, N. Náhlíková, L. Studničková + ostatní dle ročníku

 III.  VTp - 2004 - 2006 - sestava s obručí + povinný míč

                                     K. Adamová, K. Michalisková, T. Kadubcová + ostatní dle ročníku

 IV.   VTp - 2001 - 2004 - sestava se stuhou + povinné kužele 

                                     A. Jakšová, B. Maňková  

Ženy 2001 a starší - 2 volné sestavy 

                                     M. Buchtelová

Volný program: 

 malí:  Raganová, Chmelíčková, Eissová, Sabotová 

 velcí: Dvořáková, Jemelíková, Roubalová D., Galářová, Černá, Kozumplíková, Múčková

Výběr malí: Mazáčová, Brablcová, Horáková, Michnová, Sloupová, Slováková, Míšková, Bezděková, Ivanová, Kryzstková, V. Chmelíčková, Matějná, Slezáková

Výběr KP: Jakšová, Maňková, Adamová, Michalisková, Kadubcová, Peluchová, Strachotová, Bártková Z., Křížová,  Slavíková

Kdy a kde trénujeme ve školním roce 2016, od 1.9.2016

Podzimní sezona - společné skladby

Milada Niklová (Ni), Markéta Roubalová (Ro), Pavlína Bártková (Pa), Monika Jakšová (Mo), Libuše Franková (Li), Michaela Molková (Mi), Alice Jakšová (Ali)

 

pondělí –     16.30  – 17.30  Přípravka + nové děti  4 – 6 let – Mo+Pa+Li+Ni

                   16.30  – 18.30  Společná skladba „Pentatonixky“ – Pa+Ni

                      16.30  – 19.00  Společná skladba „obruče“ - Ni

                      16.30  – 18.30   dvojice - Ni,Li,Pa

                    16.30 – 19.00   VP jednotlivkyně – Ni+  Ro(od 18.15)

úterý -         16.00 – 18.00  společná skladba „Vlaštovičky“ -  Mo,Li,Ali

                   16.00 -  18.00  společná skladba "Lvíčci" – Mi

                   16.00 -  18.00  ZPMG 0. A I. kategorie – Mo,Li

                   16.00 -  18.00  dvojice - Mo,Mi

středa -       16.00 -  17.00   balet (Pentatonixky,obruče,dvojice) - Ro

                   16.00 - 17.00   Výběr malí - Ni

                   17.00 – 18.30   společná skladba "Pentatonixky" – Pa

                   17.00 – 18.30   společná skladba „obruče“- Ro,Ni

                   17.00 - 18.30    dvojice – Ni,Ro,Pa

                   18.30 -  19.00   VP – Ni,Ro

čtvrtek –      16.00 – 16.45   balet (Vlaštovičky,Lvíčci) – Ro

                   16.00 - 16.45    rozcvička (Pentatonixky,obruče)  - Ni

                   16.45 – 17.30   společná skladba „Vlaštovičky“ Mo,Li,Ali

                   16.45 – 17.30   společná skladba „Lvíčci“- Mi

                   16.45 - 18.30    společná skladba "Pentatonixky" - Pa

                   16.45 - 18.30    společná skladba "obruče" - Ni,Ro                           

Společné skladby, dvojice/trojice:

BZN „Vlaštovičky“ ( 2009 a ml.), Linie B, Českomoravský pohár

T.Slezáková, A Eisová, B Chmelíčková, A Slováková, S.E.Ivanová,D.Kryzstková, N.Raganová, J.Bezděková, K.Frolková

 - úterý     - 16.00 - 18.00

 - čtvrtek   - 16.00 - 17.30

BZN Lvíčci" (2007 a ml.), Linie B, Českomoravský pohár

A. Brablcová,  K. Sloupová, L.Horáková, L. Michnová, N. Mazáčová , K.Míšková

 - úterý     - 16.00 - 18.00

 - čtvrtek   - 16.00 - 17.30                                                                         

BZN " Pentatonixky" ( 2007 a ml.), Linie A

B. Dvořáková, S.Jemelíková, N. Galářová, D. Roubalová, K. Slavíková,  Z.Bártková

- pondělí  - 16.30 - 18.30

- středa    - 16.00 - 18.30

- čtvrtek   - 16.00 - 18.30   

Obruče (2005 a ml.) – Linie B, Českomoravský pohár

 A. Černá, E. Strachotová, E.Peluchová, T Kadubcová, K.Michalisková, T.Křížová

- pondělí - 16.30 - 18.30

- středa   - 16.00 - 18.30

- čtvrtek   - 16.00 -18.30

Výběr malí

B. a V. Chmelíčkovy, N.Raganová, D.Kryzstková, A.Eisová, A.Slováková, S.E.Ivanová, J.Bezděková,  A.Brablcová, T.Slezáková, N.Mazáčová, R.Sabotová

- středa - 16.00 - 17.00

 

Dvojice/trojice

A. Jakšová, S. Múčková, B. Maňková, K. Adamová, T. Zálešáková, K.Bártková, N.Náhlíková L.Studničková

- pondělí  - 16.30 - 18.30

- úterý      - 16.00 - 18.00

- středa    - 16.00 - 18.30

B.Dvořáková, N.Galářová, D.Roubalová, B.Kozumplíková, A.Černá

- pondělí  - 16.30 - 19.00

- středa    - 16.00 - 19.00

- čtvrtek   - 16.00 - 18.30

M.Buchtelová, J.Roubalová ?

 

 

_________________________________________________________________________________            

 

 

Tréninkové hodiny od 4. 1. 2016 tělocvična CZŠ

Pondělí:

16.30 - 17.30  přípravka  + O. k. ZPMG 

17.30 - 18.00  O. k. výběr ZPMG - cibulenky

16.30 - 19.00  Volný program

Úterý:

16.00 - 18.00  ZPMG - 1. Kat. - Mravenci + ostatní

16.00 - 18.00  Kombinovaný program III.VTp,  II.VTp, I.VTp

Středa: 
16.00 - 17.15 - balet - velké  VP + výběr KP

16.00 - 17.15 - rozcvička volný program malí + výběr ZPMG

17.15 - 19.00 - volný program

17.15 -  17.45 - kombinovaný program

Čtvrtek:

16.00 - 16.45  -  balet VP + výběr ZPMG 0. a 1. k.

16.00 -  16.45  -  rozcvička kombinovaný program + velké VP

16.45 - 17.30  -  ZPMG - mravenci

16.45 - 17.30  -  kombinovaný program

16.45 - 18.30  -  volný program


ZPMG - výběr 0. k. - 2009 a ml.: někdo může být ještě přiřazen během ledna

Po -16. 30 - 18.00    

St - 16.00 -  17.30

N. Raganová, S. Ivanová, L. Karafiátová, K. Všetulová, A. Brablcová, T. Slezáková, A. Slováčková, K. Míčková, B. Chmelíčková

 

ZPMG - 1. Kategorie - roč. 2007, 2008

Út 16.00 - 18.00   

Čt 16.00 - 17.30

L. Michnová, K. Sloupová, J. Maňáková, S. Jemelíková + ostatní holky

 

Kombinovaný program - během ledna možné změny dle výkonnosti závodnic do jiné kategorie

Út   16.00 - 18.00                    

St - 16.00 - 17. 45                          

Čt - 16.00 - 17.30

I. a II. VTp:

A - 2007 - 2009 - Zuzana Bártková, Tereza Křížová, Karolína Slavíková, Lucie Horáková

B - 2005 - 2007 - E. Strachotová, Katka Kočí, Eliška Peluchová, Tereza Kadubcová + ostatní holky

III.VTp - K. Adamová, A. Hnátková, B. Maňková, Viktorie Ševčíková,

IV.VTp - A. Jakšová


Volný program:

Po - 16.30 - 19. 00

St - 16. 00 - 19. 00            

Čt 16.00 - 18.30

B. Dvořáková, N. Galářová, D. Roubalová, R. Sabotová, N. Mazáčová, B. Kozumplíková, A. Černá, S. Múčková, S. Zálešáková, J. Roubalová (někdo může být ještě přiřazen)

Kdy a kde trénujeme ve školním roce 2015-2016

Podzimní sezona - společné skladby
 

pondělí –     16.30  – 17.30  Přípravka + nové děti  4 – 6 let –  M. Jakšová, L. Franková

                    16.30  – 18.00  Společná skladba „Lízátka“ – P. Bártková

                      16.30  – 19.00  Společná skladba „švihadla“ - M.Niklová 

                      16.30 -  18.30   dvojice - M.Jakšová

                   16.30 – 19.00   VP jednotlivkyně – M. Niklová                                                                                                                                          

úterý -         16.00 – 18.00  společná skladba „Trpaslíčci“ -  P. Maňáková

                   16.00 -  18.00  společná skladba "Irsko" – J. Roubalová, L.Franková

                   16.00 -  18.00  ZPMG 0. A I. kategorie – M. Jakšová, L. Franková

                   16.00 -  18.00  dvojice - M.Jakšová

středa -       16.00 -  17.00   balet " švihadla,VP,dvojice" - M.Roubalová

                   16.00 - 17.00   rozcvička + manipulace s náčiním - M.Niklová, P.Bártková, M.Jakšová

                   17.00 – 18.00   společná skladba "Lízátka" – P.Bártková, M. Niklová

                   17.00 – 18.30   společná skladba „švihadla“- M. Roubalová, M.Niklová

                   17.00 - 17.30    dvojice – M. Roubalová, M.Jakšová

                   17.00 -  19.00   VP – M. Niklová, M. Roubalová

čtvrtek –      16.00 – 16.45   balet "Trpaslíčci, Irsko, Lízátka" – M. Roubalová

                   16.00 - 16.45    rozcvička VP, dvojice - M. Niklová

                   16.45 – 17.30   společná skladba „Trpaslíčci“ P.Maňáková, E.Roubalová

                   16.45 – 17.30   společná skladba „Irsko“- J.Roubalová, L.Franková

                   16.45 - 18.00    společná skladba "Lízátka" - E.Roubalová, P.Bártková

                   16.45 - 18.30    společná skladba "švihadla" - M.Niklová, M.Roubalová

                   16.00 – 18.30   VP sestavy – M. Niklová, M. Roubalová

               

 Společné skladby, dvojice, VP:

BZN „Trpaslíčci“ ( 2008 a ml.), Linie B, Český pohár

A. Brablcová, T. Slezáková, K. Sloupová, J. Maňáková, L. Michnová, N. Mazáčová 

 - úterý     - 16.00 - 18.00

 - čtvrtek   - 16.00 - 17.30

BZN "Irsko" (2006 a ml.), Linie B, Český pohár

E. Peluchová, T. Zálešáková, T. Křížová, Z. Bártková, K. Bártková, N. Náhlíková

 - úterý     - 16.00 - 18.00

 - čtvrtek   - 16.00 - 17.30                                                                         

BZN " Lízátka" ( 2008 a ml.), Linie A

B. Dvořáková, R. Sabotová, N. Galářová, D. Roubalová, K. Slavíková,  L. Horáková

- pondělí  - 16.30 - 18.30

- středa    - 16.00 - 18.00

- čtvrtek   - 16.00 - 18.00   

NML (2005 a ml.) – „Švihadla“

A. Hnátková, A. Černá, B. Kozumplíková, K. Kočí, E. Strachotová, V. Ševčíková

- pondělí - 16.30 - 19.00

- středa   - 16.00 - 18.30

- čtvrtek   - 16.00 -18.30

Dvojice

B. Maňková, K. Adamová, T.Kadubcová, L.StudničkováJ. Roubalová, E.Roubalová (pouze čtvrtek, 16.00 - 18.30)                   

- pondělí  - 16.30 - 18.30

- úterý     - 16.00 - 18.00

- středa   - 16.00 - 17.30

VP 

S. Zálešáková, S.Můčková, B.Dvořáková, R.Sabotová, N.Galářová, D.Roubalová, K.Kočí, A.Černá, E.Strachotová, J.Roubalová, E.Roubalová, M.Buchtelová

- pondělí -  16.30 - 19.00

- středa   -  16.00 - 19.00

- čtvrtek  -  16.00 - 18.30

_________________________________________________________________________________            

 

Aktuality

Informace - soustředění

01.07.2020 10:04
Akce oddílu - soustředění - přidány dokumenty k soustředěním na Lučině a ve Vnorovech.

Přihláška - soustředění

26.05.2020 15:12
Akce oddílu - Soustředění - vložena přihláška na kondiční gymnastické soustředění. 

Kondiční soustředění

25.05.2020 19:56
Akce oddílu - Soustředění - vložen termín prázdninovho kondičního soustředění.

Oblastní přebory

03.05.2020 14:57
Kalendář akcí- Oblastní přebory a MČR - vloženy termíny Oblastních přeborů na podzim 2020. 

Letní soustředění

10.04.2020 19:56
Informace pro rodiče - soustředění - vložen termín letního soustředění. 

ZRUŠENO - Veselská panenka a stuha

12.03.2020 14:14
Zrušeny domácí závody 28. a 29. 3. - Veselská stuha a Veselská panenka. 

Závody ZRUŠENY!!

11.03.2020 17:45
Závody Baby Cup, Žďárská sněženka dne 21. 3. ZRUŠENY!!!

Baby Cup

06.03.2020 23:27
Kalendář akcí - pohárové závody - vloženy informace k závodu Baby Cup v Brně.

Výživa rostoucího sportovce

04.03.2020 12:09
Informace pro rodiče - vložena prezentace o výživě MUDr. Marie Skalské.

Pohár města Kyjova

02.03.2020 19:45
Kalendář akcí - pohárové závody - vložena pozvánka na závod. 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

SK MG Veselí

O Veselský pohár 2018

21.10.2018 11:13
Zlato pro veselské gymnastky V sobotu 20. 10. 2018 se ve veselské sportovní hale již tradičně konal mezinárodní závod O Veselský pohár, který patří moderním gymnastkám soutěžícím ve společných skladbách a dvojicích a trojicích. Pro Veselanky to byl první závod podzimní sezóny, rozhodně se...

Historický úspěch oddílu

25.11.2013 11:07
Oddíl SK MG Veselí nad Moravou se v sobotu 30.11.2013 dočkal historického úspěchu, v podobě 4. místa ve společných skladbách na MČR v Hradci Králové. Po dobu trvání oddílu, více než 50-ti let, je to největší úspěch, kterého naše svěřenkyně ve společných skladbách dosáhly. Děvčata vě věku 11-12 let...