Oddílové příspěvky 2012-2013

28.09.2012 19:04

Výše oddílových příspěvků pro školní rok 2012-2013 se nemění. Pokladní hodiny v tomto roce zatím nebyly stanoveny, proto můžete hradit oddílové příspěvky i převodem na běžný účet oddílu. Číslo účtu je uvedeno v oddílu KONTAKTY. Do kolonky - zpráva příjemci - uveďte jméno a příjmení dítěte, jako variabilní symbol uveďte první část rodného čísla dítěte. Rodiče nejmenších dětí (přípravka-pondělí) žádáme o odevzdání vyplněné přihlášky. Oddílové příspěvky jsou možné uhradit ve dvou splátkách a to nejpozději do 30.11.2012 a do 31.3.2013.

Děkuji Buchtelová Jaroslava